cross-border rurality.

A Czech-German Research Cooperation

Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg
Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg

Mezinárodní výzkumný projekt Management of Crossborder Rurality | Bavaria Bohemia 1990 2020 zkoumá vývoj českého a bavorského pohraničí od konce studené války až do současnosti. Řešiteli projektu jsou geografové z Univerzity Otto Friedricha z Bamberku (ústav historické geografie) a politologové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (katedra politologie). Tento česko-bavorský výzkumný tým hledá odpovědi na otázky, jak političtí, hospodářští, administrativní a političtí aktéři z českého a bavorského pohraničí hodnotí vývoj v těchto oblastech v posledních 30 letech, co se podařilo a co nikoli v rozvoji měst a regionů a jaké výzvy a problémy vidí pro budoucí rozvoj pohraničních oblastí.

 

Projekt je koncipován interdisciplinárně a jako aplikačně-výzkumný. Je orientován především do oblastí politologie, historické geografie a sociologie, propojuje metody z těchto oborů, sleduje jednak perspektivu historickou, zkoumá však také současnost. Pracuje s metodami kvalitativními i kvantitativními. 

 

Výzkumný projekt je na české straně finančně podpořen ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), v rámci programu Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Na bavorské straně je projekt financován z programu Bavorsko-české vysokoškolské agentury Joint Call Bayern - Tschechien 2019 - 2021