TransRes | projekt II

Foto: Slavomír Kube/CTK/dpa
Foto: Slavomír Kube/CTK/dpa

Od konce studené války a nejpozději se vstupem České republiky do Evropské unie se východní bavorské okresy podél hranic s Českou republikou staly důležitým cílovým regionem pro dojíždějící Čechy. Uzavření hranic v březnu 2020 v reakci na šíření pandemie Corona mělo přinejmenším krátkodobě velký dopad na dojíždějící a podniky v blízkosti hranic.

 

V rámci výzkumného projektu zkoumá projektový tým ekonomicko-geografické důsledky pandemie Corona na pracovní migraci Čechů do východního Bavorska a způsob, jakým se s důsledky vyrovnávají regionální agentury pro hospodářský rozvoj. Příkladem je případová studie z hornofranckého okresu Wunsiedel im Fichtelgebirge. Okres Wunsiedel je zajímavý tím, že dosavadní počáteční studie se zaměřovaly především na sousední okres Tirschenreuth, který byl na začátku pandemie v březnu 2020 považován za ohnisko koronální nákazy. Dopady uzavření hranic na regionální pohraniční hospodářství mimo tato ohniska koróny nebyly dosud téměř vůbec zkoumány. 

Cíle Projektu

Projekt vychází z předpokladu, že v rámci evropského integračního procesu v uplynulých 30 letech podniky ve východním bavorském příhraničí postupně přijaly jistotu otevřených státních hranic za samozřejmost a zohlednily ji ve svých obchodních strategiích. Toto očekávání nyní narušila pandemie Corony.

 

Na základě toho projektový tým sleduje tři otázky: 

  1. Do jaké míry tato zkušenost s krizí ovlivňuje strategie odolnosti podniků v okrese Wunsiedel a mají získané zkušenosti důsledky pro české dojíždějící?
  2. Jsou uzavírky hranic rámovány jako transformační události, které zmizí nebo alespoň aktualizují předchozí zkušenosti z posledních 30 let pro budoucí strategie odolnosti?
  3. Jak se aktéři regionálního ekonomického rozvoje vyrovnávají s procesy změn vyvolaných pandemií Corona a do jaké míry jsou čeští dojíždějící zohledňováni v budoucích opatřeních regionálního ekonomického rozvoje?