Team

Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg
Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg

Lukáš Novotný je politolog a sociolog. Vede výzkumnou činnost na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve svém výzkumu se zaměřuje na přeshraniční spolupráci mezi Německem a Českou republikou, regionální politiku EU a politiku německy mluvícího prostoru. 

 

Další informací


Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg
Foto: Benjamin Herges/Universität Bamberg

Patrick Reitinger je sociolog a geograf. Vede výzkumnou činnost na Katedře historické geografie na Univerzitě Otto Friedricha v Bamberku a zaměřuje se na historii a současnost politických procesů ve venkovských periferních regionech a na hranice, příhraniční prostory a přeshraniční vztahy v Německu a České republice. 

 

Další informací


Foto: Patrick Reitinger
Foto: Patrick Reitinger

Pavel Maškarinec je odborným asistentem na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a členem výzkumného týmu na české straně. Zaměřuje se na volební studia, volební geografii, teorii demokracie a publikuje také k současným problémům občanské společnosti.

 

Další informací


Foto: Sandra Kreisslová
Foto: Sandra Kreisslová

Sandra Kreisslová je odbornou asistentkou na katedře psychologie a kulturních studií Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze a členkou výzkumného týmu na české straně. Odborně se zaměřuje na soudobé dějiny migračních a integračních procesů, transformaci v pohraničních oblastech, vzpomínkovou kulturu českých Němců, biografické metody a Oral History. 

 

Další informací


Foto: Johanna Trager
Foto: Johanna Trager

Johanna Trager je ekonomka a sociální vědkyně a promuje na Univerzitě Karlové na téma „České dojíždějící do Bavorska v kontextu evropské integrace“. Zaměření její výzkumu je analýza regionálních, přeshraničních, pracovních trhů a jejích ekonomický význam za pohraničí a jejích klasifikace na úrovni EU. 


Foto: Patrick Reitinger
Foto: Patrick Reitinger

Sandra Kropf podporuje projektový tým jako studentská asistentka. Vystudovala bakalářský obor geografie a historie a od zimního semestru 2020/2021 je studentkou magisterského oboru historická geografie na Univerzitě Otto Friedricha v Bamberku.


Jana Burdová podporuje projektový tým na Univerzitě v Ústí nad Labem v oblasti projektového řízení. Na univerzitě v Bamberku na projektu dosud pracovaly jako studentské asistentky Julia Eisenmann (01.08.2019-30.06.2020), Mandy Baum (01.08.2020-31.12.2020) a Nadine Dietzel (01.08.2019-30.06.2020).